Hvad laver POC​

POC Beregnerfirma ApS udfører beregningerne på eget tekstbehandlingsprogram

​Al udregning foregår manuelt, hvilket indebærer en meget stor flexibilitet, hvilket igen indebærer, at vi har specialiceret os i udregning af ombygninger, renoveringer og andre svært tilgængelige opgaver, hvor vore kunder trækker på vor store erfaring med hensyn til valg af materialer samt nok det vanskeligste - prissætning af arbejdsløn. Dette arbejde udgør ca. 50 % af vor produktion.

POC Beregnerfirma ApS har også stor erfaring med - og udfører gerne beregninger på totalentrepriser, hovedentrepriser samt entrepriser i udlandet.

Tilbudsudregning

Tilbudene udregnes som netto-kostpris. Vore kunder skal selv, naturligvis efter samråd med os, gøre tilbudet færdigt med tillæg af deres faste omkostninger og med den ønskede avance, før tilbudet afleveres.

Materialer opmåles inkl. spild, og priserne indhentes enten, hvor kunden ønsker det, ellers hos billigeste leverandør.
Arbejdslønnen prissættes efter de gældende svendepriser afpasset efter de faktiske forhold, f.eks hvor i landet arbejdet udføres, om det er nybygning eller renovering.
Arbejdslønnen er altid den faktiske løn til svenden og ikke en teoretisk udregnet arbejdsløn.

Vor honorar

Vores honorar er meget rimelig og aftales fra sag til sag. Vi giver gerne en fast pris før vi begynder beregningen.

Materialekøb, rådgivning

Netop på dette område kan De drage stor nytte af vor kontaktflade til samtlige leverandører i Danmark og udland og dermed gøre Dem uafhængig af Deres lokale leverandør.

Dette bevirker, at De altid gennem vor rådgivning får de bedste varer til den billigste pris.

Valmuemarken 9, 9000 Aalborg • Tlf. 98 39 21 11 • CVR: 41022388